135/1 Ngô Quyền - TP. Buôn Mê Thuột - Daklak
ĐT: (0500) 956519 - 252252 - 252999
Fax: (0500) 954 774
Email: tuanvutimexcovietnam@yahoo.com
www.tuanvuhotel.com.vn